8873
SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

© A. Kavtreva, S. Syčev, TRIZ-RI Group

UKAZATELE PRO RŮZNÉ PRODEJNY V SÍTI.
STEJNÉ, ROZDÍLNÉ NEBO PRŮMĚRNÉ?

Potíže se stanovením plánovaného prodeje pro různé prodejny v rámci stejné obchodní sítě, se mimo jiné mohou vyskytovat z důvodu rozdílné návštěvnosti. Například u některých prodejen je tak vysoká, že zaměstnanci nemají čas ani na svačinu, u dalších naopak zaměstnanci stále čekají na Zákazníky. Některé prodejny, umístěné lépe, mají super návštěvnost, další, umístěné hůře, jenom něco vynášejí. Vzhledem k tomu, že návštěvnost Zákazníků je rozdílná, vytíženost prodavačů je také rozdílná.

Podíváme se na konkrétní příklad.

Existuje síť menších prodejen, všechny prodejny mají přibližně stejné parametry:

  • Sortiment tvoří cca 5-6000 položek zboží,
  • Plocha 90 až 120 m2,
  • Počet prodavačů v jedné směně 3-6 osob

Prodejny leží v různých místech: v centru města, na sídlištích, v průmyslové zóně. Během určité sezóny se zvyšuje prodej některých druhů zboží, ale obecně sezónnost nemá vliv na tržby.

Prodavači musí běžně obsloužit Zákazníky a nabídnout další zboží

Potíž se stanovením ukazatelů prodeje je uvedena výše: velké rozdíly v návštěvnosti a tím i velké rozdíly ve vytíženosti prodavačů.

Provedeno:

Provedena analýza návštěvnosti a vytíženosti s přihlédnutím ke špičkám a propadům tržeb během dne, poté byl upraven počet prodavačů vzhledem k intensitě činnosti, zejména s přihlédnutím k: množství položek zboží v nabídce, obratu a počtu Kupujících.

Poté podle maximální návštěvnosti během běžné a špičkové směny byl stanoven rozsah návštěvnosti:

  • Malý, kdy stačí 2 prodavači v běžné směně a 3 prodavači ve špičce,
  • Průměrný, kdy stačí 3 prodavači v běžné směně a 4 prodavači ve špičce,
  • velký, kdy stačí 5 prodavačů v běžné směně a 6 prodavačů ve špičce,

Vzhledem k tomu, že v průběhu dne se intensita návštěvnosti mění a maximální je jenom někdy, přitom dochází také k prostojům, výsledek byl shrnut takto:

Podle toho byly stanoveny ukazatele, jenže nikoliv pro každou prodejnu či jako průměr, ale pro každý druh prodejny (označený barvou). Ukazatele jsou shodné pro všechny prodejny zařazené do určité skupiny. Pravidla stanovení ukazatelů jsou stanovena pro skupinu. I když to vypadá, že rozdíl je malý, ale to je jen na první pohled. Kdybychom se pokusili stanovit ukazatele pro každou prodejny, pak:

  • zaprvé, brali bychom je jako jednotlivé případy a nespatřovali bychom v tom nic společného,
  • zadruhé, neměli bychom žádné formální zásady pro stanovení ukazatelů nebo v lepším případě, bychom je stanovili podle zkušeností,
  • zatřetí, neviděli bychom souvislost mezi ukazatelem a způsobem vedení prodejny.

Články a komentáře, navazující na toto téma jsou uvedeny níže. Zůstaňte s námi.

Kontakty:

A. Kavtreva
kavtreva@triz-ri.com
S. Syčev
sch@triz-ri.com
skype:
triz-ri

Česká republika
tel.: + 420 723 394 451, + 420 601 527 171
Ruská federace
tel.: + 7 (499) 322-37-27, + 7 (863) 2-699-123
Яндекс.Метрика