9585
SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

News TRIZ-RI

  Firemní pravidla ve společnosti any

  Autor tohoto materiálu se v průběhu 10 let věnovalna profesionální rovině poradenství v oblasti PR a získal zkušenosti se zpracováním a zaváděním podnikových standardů v nejrůznějších společnostech. Ze zkušeností vyplynulo, že jistý počet „stejných“ chronologicky se opakujících problémůu všech společností, bez ohledu na druh činnosti, obrat, velikost základního kapitálu apod., směřuje ke stejné hodnotě.

  Proto se objevila možnostpopisu určitých základních podnikových standardů pro libovolnou (tedy jakoukoliv, neboli v angličtině „any“) společnost. Tak vznikl název tohoto článku „Podnikové standardy ve společnosti ANY“.

  Až budete číst tento materiál a nahrazovat zvýrazněné příklady svými vlastními, pravděpodobněvytvoříte základní podnikové standardy pro Vaší vlastní společnost.

  dále...

  O motivaci obchodních zástupců. Z oddílu 1 aktivní prodej

  Úloha 1.

  Jak stanovit plán prodeje pro obchodního zástupce, který aktivně vyhledává nové Zákazníky, když je důležitý nejen počet Zákazníků, ale i jejich význam a ten se obtížně formalizuje?

  Úloha 2.

  Jak motivovat obchodní zástupce, vyhledávající nové Zákazníky, když výše první objednávky nic neříká? Významný Zákazník může poprvé objednat na zkoušku menší množství…

  Úloha 3.

  Co dělat, když Zákazníci, získaní během měsíce se počítají na kusy, kromě toho, kterýkoliv z nich může nečekaně udělat velkou objednávku, kterou není vhodné dát do plánu?

  Úloha 4.

  Co v situacích, kdy je důležité, aby se obchodní zástupce snažil nejen získat velkou objednávku od nového Zákazníka, ale uzavřít smlouvu za platebních podmínek, výhodných pro společnost.

  Shrneme 4 úlohy do jedné výplaty...

  dále...

  Co dělat, když zaměstnanci do stanovených hodnot chybí málo a postih se mu zda být zbytečný?

  Podnikatelé často tvrdí: "Odměňování bude podle konečných výsledků!" Načež se v zamyšlení zastaví: "Ale…co když těch výsledků je několik?.." Co s tím?

  Zohlednit každý? Jenže jakým způsobem "přivázat" každý z nich k výplatě? Odvodit "společný výsledek" z několika? A jaké znaménko mezi nimi postavit?

  A navíc… Když je kritérií výkonnosti několik, jak zajistit, aby se každý z nich "neztratil" v "celkovém hodnocení" či aby si některý z nich "NEPOLEPŠIL" na úkor jiných? Jak zabránit tomu, aby zaměstnanec neusnul na vavřínech poté, co "zmáknul" velkou zakázku?<

  Co donutí zaměstnance, aby dosahovali stabilně dobrých výsledků? Co dělat, když zaměstnanci do stanovených hodnot chybí málo a postih se mu zda být zbytečný?

  Na toto téma diskutují paní Alevtina Kavtreva a paní Ksenija Tkalič.

  dále...
Яндекс.Метрика