9730
SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tkalič (Remizova) Ksenija. Životopis

Seniorní Byznys Konzultantka (Analytik a Vývojář) s magisterským titulem v mezinárodní ekonomice a managementu. Solidní zkušenosti s obchodními analýzami a rozvojem od roku 2003 v celé řadě průmyslových odvětví: výroba, B2B, B2C.

Motivační lídr se špičkovými strategickými plánovacími, organizačními a komunikačními schopnostmi. Autor metodických článků a aplikací pro firmy. Můj obchodní přístup je založen na osvědčené účinnosti metod a technik TRIZ - Teorie vynalézavého řešení problémů.

HISTORIE ZAMĚSTNÁNÍ:

 

 • 1,5 roku, Seniorní Byznys Konzultantka (Analytik a Vývojář) v oblasti mezinárodní ekonomiky a managementu, 2021 - do současnosti, Pán Myšlenek, s.r.o.
 • 2 roky, Vedoucí byznyz procesů, zároveň plnění funkce Vedoucího prodeje, 2019 - 2021, Pán Myšlenek, s.r.o.
 • 4 roky, Jednatelka, 2015 - 2019, Pán Myšlenek, s.r.o.
 • 2,5 roku, Vedoucí výzkumu a vývoje, 2012 - 2015, Sychev & K°, s.r.o.
 • 4,5 roku, Klíčový Byznys Developer, 2008 - 2012, Sychev & K°, s.r.o.
 • 2 roky, Byznyz Developer, 2006 - 2008, Sychev & K°, s.r.o.
 • 2,5 roku, Obchodní Manažer, 2003 - 2006, Sychev & K°, s.r.o.HlAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI:

 • Aktivní prodej: budování, vývoj a údržba klientské databáze pro zajištění objednávek a věrnosti zákazníků; proaktivní poskytování přizpůsobených obchodních nabídek a prodejních nabídek virtuálně a tváří v tvář
 • Založení prodejních a marketingových oddělení, řízení vztahů se zákazníky na úrovni vrcholových manažerů a klíčových zainteresovaných stran
 • Vypracování a prosazování byznyz strategií i organizačních struktur oddělení a společností
 • Zlepšení byznyz procesů: stanovení I implementace interních zásad a postupů, zajištění optimalizace podniku, včetně optimalizace počtu zaměstnanců
 • Vývoj KPI a dalších benchmarků: včetně firemních motivačních systémů, holistických řešení odměňování a benefitů pro zaměstnance a vytváření motivačních programů pro partnery ke zvýšení jejich loajality a prodeje
 • Projektové řízení, vývoj procesů a procedur 
 • Najímání zaměstnanců: nastavení metrik pro výběr nejlepších kandidátů
 • Školení zaměstnanců: zaměření na komunikaci s klientem
 • Přepsání podnikových standardů za účelem posílení podnikové kultury
 • Audit kvality: vnitřní kontroly, vypracování kontrolních seznamů pro odhadování kvality práce
 • Analýza obchodních dat: poskytování analýz a relevantních finančních informací na podporu obchodních rozhodnutí, obchodních strategií a alokace zdrojů
 • Řízení systému podávání zpráv: zajištění spolehlivého, přesného, včasného a v souladu s aktuálním a předpovědním monitorováním
 • Správa i aktualizace softwaru CRM & Project Management: vývoj funkčních specifikací pro vylepšení programu a nástroje na základě obchodních potřeb
Яндекс.Метрика